Back to All Events

Spirituality Workshop - del 1 (venteliste)


“Vår første oppgave i møte med en annen person, et annet folk, en annen kultur, er å ta av våre sko for stedet vi står på er hellig. Hvis ikke kan vi oppdage at vi tråkker på en annens drøm. Enda mer alvorlig, vi kan glemme at Gud var der før vi ankom»

Kurset blir ledet av Susanne Carlsson, Mikael Landgren og Lasse Törnqvist Kompass Sverige, og Valfrid Botnen og Virve Tynnemark, erfarne retreat ledere fra Norge og Lia gård.

Et grunnkurs i å vandre sammen med andre på veien

Kurset kan være en hjelp til å forstå din egen erfaring i det å ha blitt fulgt av en annen på din indre vei. Dette kan i neste omgang, gi innsikt i hvordan du kan bruke det du ser og lærer, både i eget liv og i tjenesten for andre.

Denne muligheten er for de som har deltatt i en åtte-dagers retreat med individuell åndelig veiledning. Det er tenkt på for personer som har funnet at det har vært en hjelp til vekst i deres eget liv og som ønsker å forstå hvorfor det har blitt slik.

De to delene av kurset, gir sammenlagt en læringserfaring. Den enkelte deltaker forplikter seg på begge delene (del 1 og del2), ved å takke ja til plass på første del.

Kurset består av følgende elementer

  • Erfaring av å praktisere kontemplativ lytting til andre

  • Bruk av kontemplativ lytting som et utgangspunkt (fundament) for læring

  • Daglig, individuell  bønn og refleksjon med påfølgende deling i gruppe

  • Undervisning fra teamet om grunnleggende dynamikker i det åndelige livet

  • Muligheten til å lytte til andre og også bli lyttet til i en tre-dagers individuell retreat

  • Seminar om dynamikken og praksisen i det å lytte til andre(være medvandrer)

  • Introduksjon til gruppesupervisjon

  • Individuell supervisjon fra en i teamet

Tidligere deltakere gir tilbakemelding på at hele kurset oppleves veldig likt en retreat. Men selv om det er tilfelle, må en være forberedt på at dette er et kurs som har som hensikt at det den enkelte lærer og erfarer igjen blir på en eller annen måte til nytte i tjenesten for andre.

Kurset gir ikke noen form for godkjenning som åndelig veileder.

Praktisk informasjon

Hver av kursdeltakerne vil bli bo i enkeltrom med håndklær, såpe og sengetøy. Er det noen spesielle forhold vi bør kjenne til, som for eksempel allergier, dietter eller handikap, ber vi om å få beskjed om dette på forhånd.

Det vil bli noe tid til å gå turer i den vakre naturen som omgir Lia Gård, så ta med passende klær og gode sko å gå med.

Husk også å ta med en Bibel og noe å skrive på.

Program

Kurset begynner den første dagen kl 19:00 med kveldsmat og informasjon og avsluttes med frokost siste dag. En må binde seg til begge kursene.

Kurset blir delvis på svensk og delvis på norsk.

Priser

Betaling for helpensjon (rom og måltid) del 1:

NOK 5000 for enerom med bad

NOK 4300 for enerom med bad på gangen .

Kursavgift på kr 3600 kommer i tillegg.

 

Betaling for helpensjon (rom og måltid) del 2:

NOK 6400 for enerom med bad.

NOK 5400 for enerom med bad på gangen..

Kursavgift på kr 4000 kommer i tillegg.

Med forbehold om pris- og programendringer.

Kurset er fullbooket. Ønsker du å stå på venteliste? Ta kontakt med oss.

Earlier Event: July 16
Familieretreat sommer (venteliste)
Later Event: August 12
Ignatiansk 6-dagersretreat