liapaaske_210414_120__2001x860_10122014230853.jpg

Forbønn er med å bære Lia

 
 

Bønn og forbønn har helt fra begynnelsen av vært en av Lias viktigste oppgaver og kilder. Det er en stor gave å få være med å bære andre mennesker og sammenhenger i bønn, samtidig som vi på Lia vet at vi er helt avhengig av forbønn. «Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker» skriver Paulus til Timoteus.

Så kjære Liavenner, vi er helt avhengige av forbønn for å fortsette vårt arbeid med retreater for små og store, unge og gamle.

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.
— Filipperbrevet 4,6

NOEN Bønneemner

  • Be for fellesskapet på Lia som lever både tett og utsatt sammen

  • Be for husfolket; rette personer, nok folk, det indre forholdet. Vi trenger flere husfolk som vil være hos oss over flere år og som kan være med å bære ansvar for driften.

  • Be for veiledere og retreatledere

  • Be for flere små og store gjester

  • Be for nok barnegruppeledere på familieretreatene

  • Be for økonomien vår

    Alt trengs forbønn for. Takk for at nettopp du ber for oss.