Back to All Events

Labyrinten som livsvandring


dscf6702.jpeg

Temaretreat med innlagte labyrintvandringer. Ledet av Hilde Sanden-Bjønness og Pernille Astrup.

En stille retreat med innlagte labyrintvandringer fra mandag til torsdag. Ledere: Hilde Sanden-Bjønness og Pernille Astrup. Begge har sertifikat til å undervise og veilede i emnet. Hilde Sanden-Bjønness er en erfaren retreatveileder og prest i Metodistkirken i Horten. Pernille Astrup er studentprest ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold.

«Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet...» ber David Gud om i Salme 25, 4-5.

Labyrint-meditasjon

Å lære Gud å kjenne gjennom vandring har mennesker alltid visst noe om, vandring både som metafor for livet, men også ved å være tilstede gjennom fysisk å gå. Tenk på Israels vandring i ørkenen, - og pilgrimsvandringer gjennom hundrevis av år.

Ved stavkirken (Johanneskirken) på Lia er det bygget en stor labyrint til bruk for vandrings-meditasjon. Det er funnet spor etter labyrinter rundt omkring i verden helt fra 4000 år tilbake. I kristen tradisjon har den vært brukt fra tidlig av nettopp som et bønne- og innvielsesredskap. Det er mange måter å gå den på, en fellesnevner er «å gå livet sitt» gjennom den, hvor Gud hele tiden er sentrum. Kroppen gjenkjenner mye mer enn tankene våre, her får hele kroppen være med. Vi får en større resonansflate til å møte den Evige enn bare gjennom vårt begrepsapparat.

Lia har store områder med skog og turstier, kapeller rundt omkring der man ferdes, steder for stillhet og ro både utendørs og innendørs. Her kommer man i kontakt både med naturen og seg selv, hvor det hellige også er tilstede med alt sitt nærvær.

Program

Detaljert program fås ved ankomst. Det blir innføring i labyrintvandring, felles meditasjonsvandringer inn i en gudstjenestesammenheng, lytteøvelser, rom for egne vandringer og tilbud om individuelle veiledningssamtaler. Egne rom på Nylia med WC og dusj, fullpensjon.

Priser

For opphold med helpensjon (3 dager):

kr 2700,- / 2200,- (Nylia, rom med bad)

kr 2300,-/ 2000,- (Hytter med bad, rom med bad på gangen)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

I tillegg kommer kursavgift kr 1000,-

Med forbehold om pris- og programendringer.