DSC_0015.JPG

Bli med på

dugnadsdager

 

DUGNADSDAGER

…Det er mange store og små oppgaver som må gjøres på et stort retreatsted som Lia Gård. Bli med på dugnadslaget!

En gang i året inviterer vi Liavenner til fellesskap med tidebønnsliv og dugnadsarbeid. Vi byr på praktisk arbeid, tidebønner, felles måltider og frisk luft fra skogen. Vi som bor her fast inviterer deg til å ta del i Lia-livet.

Det er ingen øvre aldersgrense for å bli med på dugnadslaget, men det er viktig at du som kommer er arbeidsfør, har arbeidslyst og er innstilt på å delta i fellesskapet. Delta på dugnad så mange dager du selv ønsker.

 
Kan du sette av noen dager?
Har du behov for å oppleve noen dager som kanskje er litt annerledes enn ditt dagligliv?

TYPISKE OPPGAVER

Eksempler på arbeidsoppgaver vi typisk trenger hjelp til:

 • Kjøkkenarbeid som oppvask og matlaging

 • Fylle fryseren med kaker, boller og annet godt

 • Håndverkere og håndlangere til vedlikehold av hus

 • Husmaling og “enklere vaktmesteroppgaver”

 • Kapping av ved med kappsag, jobbe med vedmaskin og stabling

 • Rydde stier og langs veier for småtrær og kratt ved hjelp av ryddesag, motorsag eller grensaks. Lia har redskaper og noe beskyttelsestøy, men ikke i alle størrelser.

 • Hagestell - vedlikehold av blomsterbedene og hele uteområdet

  Kanskje du har andre praktiske talenter du vil bidra med som ikke er nevnt her? Ta kontakt med oss - vi vil gjerne høre fra deg.

Fellesskap er viktig - med hverandre og med Gud.

Fellesskap er viktig - med hverandre og med Gud.


Dagsrytmen

Dagene vil bære preg av tidebønner og måltider:

 • Frokost kl 07:30 - 08:30

 • Morgenbønn kl 08:30

 • Middagsbønn kl 12:45

 • Middag kl 13:00

 • Kveldsmat kl 18:45

 • Kveldsbønn kl 21:00

  Søndager har vi et annet program.

Boforhold

Det er litt ulikt hvor Liahjelpere bor - alt etter hva slags arrangement som ellers er på Lia Gård. Det kan være et rom på Nylia, en hytte, eller på Sørlia. Ungdom og unge voksne deler ofte rom, mens voksne får eget rom.

Interesser? Meld deg på liste slik at du får beskjed når vi har satt opp datoer for dugnadsdager: