Leve - dele - tjene - vokse

Å være husfolk på Lia Gård er alle disse tingene - og mye mer

Husfolket er et økumenisk fellesskap som består av folk fra ulike kulturer som samles rundt Jesus Kristus. Oppgaven til dette fellesskapet er å tilby et rom hvor alle slags folk skal kunne møte den treenige Gud. Dette rommet skapes ved at ulike elementer blir ført sammen: flott natur, stillhet, velstelte soverom, matopplevelser, tidebønner, undervisning og fungerende barnegrupper på familieretreater og mye mer. 

Husfolket muliggjør dette og har derfor mange praktiske oppgaver som matlaging og rengjøring, husbygging og -vedlikehold, snømåking og gressklipping. I tillegg er det husfolk som leder retreater, barnegrupper og gudstjenester.. Det å tjene Gud og andre er altså en del av hva det betyr å være husfolk på Lia Gård. Men det er også mer. Husfolklivet handler like mye om å leve med Gud, dele livet med andre og indre vekst.

DSC_0520.jpg

Livet på Lia Gård blir en disippelskole hvor bønn og Jesusbevissthet i hverdagen står på timeplanen.

My heart was longing for a home and I found it in Lia. The God-centred life opens up for freedom and rest for my soul.
— Max
 

DE fire grunnpilarene FOR VÅRt FELLESKAPSLIV PÅ LIA

livingwithgod.jpeg
 
sharingyourlife.jpeg
servinggodthroughservingothers.jpeg
growingasaperson.jpeg

Å leve med Gud

Fordi vi er et kristent fellesskap er Gud grunnlaget og sentrum i livene våre. Vi ønsker ikke bare at gjestene får møter med Gud. Som fellesskap og som enkeltpersoner ønsker vi alle å leve med Gud. Denne levende gudsrelasjonen har form av daglige bønner, egentid og ukentlige "livsgrupper" i tillegg til at livet med Gud tar uventede former hver dag.

Å dele ditt liv

Vi både lever sammen og jobber sammen på Lia, og opplevelsen av å være her er mye mer en bare det å være en del av en arbeidsstab. Det er en dypere form for fellesskap - vi deler livene våre med hverandre, støtter og oppmuntrer hverandre.

Å tjene Gud gjennom å tjene andre

Lia Gårds visjon handler om å tilby mennesker som kommer hit et sted hvor de kan oppleve Gud. For å kunne virkeliggjøre dette tjener vi i fellesskapet gjestene som kommer gjennom å forberede gode rom å være i, god mat, forskjellig program og mange flere ting. Selv om det koster krefter og innsats å jobbe på Lia Gård er det også en god måte å se at Gud berører og heler mennesker gjennom vår vilje til å tjene ham.

Å vokse som person

Det finnes mange muligheter til å prøve nye ting, å bli utfordret, strekke grensene og oppdage hva dine gaver og styrker er. Å leve så tett sammen med andre mennesker kan være vanskelig, spennende og intenst. Gud arbeider gjennom fellesskapet for å hele, endre og la mennesker vokse.

 

Hvem kan være husfolk?

 
Surrounded by God and his colourful family being “husfolk” at Lia gives you the chance to discover your true inner self.
— Sarah
 

Husfolket har ingen aldersgrenser, men ofte er de som kommer unge voksne som vil ha et pauseår fra studier eller som velger husfolklivet istedenfor folkehøgskole eller bibelskole.

Du må være i form og aktiv, glad i mennesker, opptatt av å tjene Gud og andre og ønske å være en del av et fellesskap. Vår erfaring er at folk som lider av psykiske problemer ikke synes at livet som husfolk på Lia Gård er godt for dem og deres sykdom.

Du må være villig til å leve et liv grunnlagt på kristen tro. Som en del av et fellesskap vil livet ditt påvirke fellesskapslivet. Å leve som husfolk betyr ikke å være perfekt - tvert imot - vi lærer å akseptere hverandre med våre mange feil og mangler. Men dersom du ønsker å leve her trenger du allikevel å følge visse regler. Å behandle andre dårlig, å stjele, drikke seg full, bruke narkotika, ha sex utenfor ekteskapet eller drive med seksuell trakassering hører ikke hjemme i livet her på Lia Gård. For å beskytte Lia Gård og fellesskapet kan du bli bedt om å forlate fellesskapet dersom du gjør noe av dette.

Vil du gjerne hjelpe, men kan ikke komme et år som husfolk? Bli Liahjelper! Det er en fin måte å tjene på som lettere lar seg kombinere med jobb og familieforpliktelser.


Hva kan jeg lære?

  • Hvordan det er å arbeide og hvordan å ha et personlig forhold til Gud

  • Å bære ansvar på ulike områder, f.eks. på kjøkkenet, eller når man jobber ute, med dyr og med menneske

  • Lære å kjenne ulike mennesker og kulturer

  • Lære å kjenne deg selv bedre

  • Bli bedre kjent med Gud

  • Faste personlige samtaler med en av lederne

  • En utfordring og en erfaring om å investere av deg selv for Guds rike

I would have never thought me as a kitchen leader, but being in this position and working hand in hand with the other “husfolk” taught me a lot about myself.
— Sarah
 

Opphold, arbeidstid & ferie


Opphold som husfolk: Vi ønsker de som ønsker å bli husfolk kommer for å være her et år eller lenger. For Liavenner som ønsker å kombinere praktisk hjelp på Lia med jobb - og/eller familieforpliktelser, anbefaler vi å avtale korte besøk som Liahjelper - det er vi også takknemlige for!

Arbeidstid: Å leve et fellesskapsliv på Lia Gård er grunnleggende sett en måte å leve på, og vil vanskelig passe inn i standard arbeidskontrakter. Arbeidstidene vil variere alt ettersom hva slags oppgave du får til enhver tid. På kjøkkenet jobber du vanligvis enten morgensvakt (kl 07:00 - 15:00) eller kveldsvakt (kl 13:30 - 21:30). Dersom du vasker eller arbeider ute er arbeidstidene vanligvis kl 09:00 - 17:00. Arbeid med gjestene betyr å ha ulike oppgaver gjennom dagen med pauser innimellom.

Fridager og ferie: Hvert medlem i fellesskapet har en ukentlig fridag og en ekstra månedlig fridag. I tillegg får de som er her ett år eller mer fem ukers ferie. Fri utover dette av ulike årsaker avtales direkte.

Lia is for me a time out, so that I can recover after the examen time in school and invest my time in things which I didn’t get the space they should have had.
— Husfolk

Bønn

Morgenbønn hver dag kl 08:30 og middagsbønn kl 12:45. Kveldsbønn kl 21:00. Alle husfolk deltar i tidebønnslivet dersom en ikke har fri eller har en oppgave som tilsier at en ikke kan delta. Bønnetidene kan variere etter som programmet til de ulike retreatene eller arrangementene.


arbeidet

At Lia I rediscovered my love for plants.
— Marisa

Det viktigste arbeidet husfolket gjør er for og med gjestene. Dette inkluderer mange ulike aktiviteter - de aller fleste er praktiske. Å forberede måltidene, vaske opp og vaske gulv og gjøre istand rom er de vanligste oppgavene. Noen må også handle og hente gjester som kommer med toget. Det er utendørsoppgaver som må gjøres - snømåking, bære ved, klippe gress, luke ugress. Arbeidet kan også være kontorarbeid, motta gjester, barnepass eller barnegrupper og lede tidebønner. Mange ulike oppgaver som må fylles, og derfor trenger vi også folk med ulike gaver og evner. Vi forsøker å tilrettelegge etter hva de som kommer hit kan og ønsker å gjøre, samtidig som vi må få den daglige driften til å gå.


BOFORHOLD & ØKONOMI

Husfolk bor enten på Øvrelia eller i en egen seksjon på Nylia. Husfolk har egne felleskapsrom, bad og innganger adskilt fra gjester for å sikre noe privatliv. Det å sørge for at husfolket har ordentlige boforhold har høy prioritet for oss. Vi er så takknemlige for jobben de gjør og det er viktig at de trives og har det godt den tiden de er hos oss. Det kan likevel hende at må du dele rom med noen andre husfolk, men vi etterstreber at alle får egne rom.

Kost og losji dekkes av Lia Gård. I tillegg får husfolk lommepenger.

One of the best moments was definitely my ski-trip through the wide snowcovered landscape of Norway with full moon.
— Husfolk

En typisk uke på Lia Gård

Mandag: normal arbeidsdag

Tirsdag: normal arbeidsdag

Onsdag: "Fellesskapsdag" - arbeid med ulike fellesskapsaktiviteter

kl 09:00 - Morgenmøte (info om aktiviteter & oppgaver den kommende tiden og andre ting rundt daglig drift)
kl 18:00 - Nattverd 
kl 20:00 - Livsgruppe (fellesskapet treffes for å være sosiale, snakke om et bibelsk tema og be sammen)

Torsdag: normal arbeidsdag

Fredag: normal arbeidsdag

Lørdag: normal arbeidsdag

Søndag: Når det er mulig fellesskapsarbeid halve dagen. Kl 20:00 - Valgfritt fellesskap med kveldsmat og sosialt samvær.

Selv om man som husfolk bor på et retreatsted er man ikke på retreat. Tida blir fyllt med nye oppgaver og møter med mange mennesker. Livet blir en slags dissipelskole hvor man blir bedre kjent med Jesus, blir bedre kjent med seg selv og hvor daglig bønn står på timeplanen
— - Husfolk

INTERESSERT?

Lurer du på om et år som husfolk kan være noe for deg eller noen du kjenner? Ta kontakt med Ingar Bø for en uforpliktende samtale. Hvis ønskelig kan vi også sette interesserte personer i kontakt med husfolk som er hos oss.