1lia_endlichbilder-65.jpg

Nær Gud

Det kristne livet er en kjærlighetsrelasjon: Vi elsker fordi Gud elsket oss først. Som alle andre relasjoner, må også denne pleies. Personlige bånd styrkes når man tar tid sammen, går inn for å bli kjent, lytter og samtaler. Retreat er å ta tid til å komme nær Gud, lytte, smake og se. Det handler om å elske Herren av hele sitt hjerte. Samtidig skjerpes blikket for medmennesker og skaperverk.

 
regnbu over klokketårnet.jpg

Stillhet for den travle

Gud søker fellesskap med oss mennesker: Retreat gir gode rammer for et nært, oppmerksomt samvær med ham. Du får trekke deg tilbake fra hverdagens impulser, krav og gjøremål – for å være stille og be.

Dette betyr ikke at retreat er for spesielt stillfarne og åndelige personer. I vår oppjagede tid oppdager stadig flere stillhetens goder. Aktive og engasjerte mennesker, med krevende oppgaver i kirke og samfunn, finner konsentrasjon gjennom bønn og meditasjon. Retreaten blir en skapende pause der tempo og skuldre senkes. Man blir oppmerksom på Gud – og på det som rører seg i ens eget indre.

 

Er du glad for at Lia Gård er en bebodd rasteplass, et retreatsenter der alle – små og store er velkomne?

I år er det 40 år siden den første familieretreaten vår. Siden den gang, har vi hatt mange gjester på besøk. Det er mange som har blitt glad i stedet og bidratt på ulike vis for videre drift. Med rom for refleksjon, hvile og møter med Gud, håper vi at Lia vil bety mye for enkeltmennesker, familier, grupper og menigheter også i framtiden.

Du kan være med å skape dette rommet. Lias venner har alltid båret arbeidet gjennom forbønn, økonomisk og praktisk hjelp, og ved å fortelle andre om Lia. Vi håper du vil være med å bære denne tradisjonen videre.

La oss sammen både tjene Herren med glede og hvile i hans nåde!

 

Her er ulike måter du kan være Liavenn på:

DSC_0276.JPG

Bli Husfolk

Bli en del av gjengen som driver Lia Gård

lia_final(1von1)-43.jpg

FoRBØNN

Gjennom bønn er du med på å bære Lia Gård.

IMG_2224.jpg

KOm som liahjelper

Hjelp oss en uke, helg eller på en familieretreat

DSCF6677.jpg

Gi EN GAVE

Din pengegave sikrer videre drift av virksomhet på Lia Gård

 
 
117.JPG

KOM PÅ DUGNAD

Gjennom dugnader sikrer vi vedlikehold av bygg og uteområder

1lia_endlichbilder-58.jpg

Gjør Lia KJent

Vi trenger din hjelp for at alle som kan ha glede av Lia får vite om oss