Eksempel på program for helgeretreat

Programmet varierer fra retreat til retreat, men følger en fast rytme der vi veksler mellom fysisk og åndelig føde, fellesskap og stillhet, aktivitet og hvile.

En typisk program for en helgeretreat kan se slik ut og er tilpasset NSBs ruter til og fra Koppang stasjon:

Fredag

17.00 Ankomst fra kl 17-18 utover
19.00 Kveldsmat i spisesalen
20.00 Velkomst og informasjon 
           Kveldsbønn

Lørdag

08:00 - 09:30 Frokost (stille m/musikk)
08.30  Morgenbønn
10.00  Møte I
11.00  Kaffe / te
11:45  Møte II
12:45  Middagsbønn
13.00 - 14:00 Middag (stille med musikk)
            Tur/refleksjon
16.00  Kaffe / te
16.30  Møte III
18:45  Kveldsmat
20.00  Samtale om dagens tema eller musikk i kirken
21:00  Kveldsbønn

Søndag

08:30  Nattverdgudstjeneste i Lia kirke
           Frokost (stille m musikk)
11.30  Avslutningssamvær
12.30  Lunsj
           Avreise