kirke med lysgloben. Stille retreat.jpg

Stille retreat

Ignatiansk og kontemplativ retreat

 

Retreat er pausen mellom innpust og utpust, det lille brøkdelssekundet hvor man verken tar inn eller gir ut, men hvor pusten er stille. Pustepause. Hviletid.

Retreat er å foreta en retrett. Å trekke seg tilbake i stillhet for å gå i møte med seg selv, med Skaperen. I alt hviler og bærer gudsnærværet. Merkbart og umerkelig. Selv om opplevelsen kan være fravær, og mennesker kan føle seg alene på deler av veistykket man går der avides. Kanskje er retreatens fristelse å gå opp i andre menneskers liv. Men i retreaten finnes denne grensen mot de andre: Ingen skal bære den andres liv eller byrder. Hvert menneske utfordres til å bruke sitt mot og gå inn i sitt eget.

Både ignatianske og kontemplative retreater gir mulighet til å trekke seg tilbake i stillhet. Retreatens rytme skapes i enkle samlinger i kirke og kapell med skriftlesning, sang, stillhet og bønn. Det handler om å være alene - i sin egen verden med Gud. I Guds verden, med seg selv. Ulike mennesker trenger ulik føde fra Gud, og ber også på ulikt vis.

Hver dag møter du en veileder. Veilederen forsøker å hjelpe til å se hva som er til hjelp og hva som er til mindre hjelp i den enkeltes vandring med Gud. Programmet er enkelt og gir rom for stor frihet.

Dagsrytme:

07.30  Kaffe/te fra automaten i hallen
08.00 – 9.30  Frokost (i stillhet)
10.30 – 11.30 Kaffe/te med mer i peisestua
13.00 – 14.00 Middag (med musikk)
16.00 – 17.00  Kaffe/te med mer i peisestua
18.00  Nattverdgudstjeneste i Lia Kirke
18.45  Kveldsmat (med musikk)
20.00  Stille andakt i Lia Kirke

Daglig møte med en veileder.