Jesus og Johannes. Jesusmeditasjon.jpg

Retreat med Jesusmeditasjon

 

Guds ord, bibelens ord , er levende og livgivende. I Jesusmeditasjonen går vi inn i et møte med Jesus Kristus, slik vi møter ham i evangeliet – det glade budskap: Gud som steg ned, ble menneske, steg inn i vår historie og delte våre kår, og som ved sin død og oppstandelse åpnet veien til Livet, til Gud.

Så lar jeg møtet med det som skjedde for 2000 år siden bli et møte mellom den oppstandne og ”allesteder” og ” tilalletider” nærværende Jesus Kristus og meg, der jeg er nå.  Jesus stopper opp ved meg, jeg stopper opp ved meg - og jeg stopper opp ved Ham; Veien, Sannheten og Livet – og Kjærligheten. Vi er hos hverandre med våre liv.


Jesusmeditasjonen tar utgangspunkt i en av Jesusfortellingene i Bibelen. På retreat med Jesusmeditasjon bruker vi metoder for å leve seg inn i Jesusfortellingene som om du selv var til stede. Slik hjelper Jesusmeditasjonen deg til å se, høre, kjenne og berøre Jesus gjennom dine indre sanser.

 
Jesusmeditasjonen er en vei til å bli bedre kjent med Kristus. For noen er det lett å gå denne veien. Andre trenger tid til finne sin måte å meditere på.