Back to All Events

Nettverksmøte for ignatianske veiledere


nitin-bhosale-4519-unsplash.jpg

”Bli den du er skapt til å være.”

- Thomas Merton

”Skatten i åkeren … ”

Den norske oversettelsen av ”Åndelige øvelser” er fortsatt ganske ny. På årets nettverkssamling vil vi fortsette å bli kjent med tekstene om ”Kallet, skjelningen og valget”  

Kall er et stadig tilbakevennende tema. Det handler ikke bare om kall når vi står overfor de store veivalgene. Det handler også om å skjelne i møte med hverdagens små og store valg.

Hvordan leve i Guds spesielle kall? i ditt liv? Hvordan oppdage skatten Gud har lagt ned i deg? Hvordan grave den frem, og våge å ta den i eie? 

Som medvandrere bruker vi verktøyene som er beskrevet i Ignatius åndelige øvelser. De hjelper oss å åpne gaven Gud har gitt den enkelte, og å øve oss i å dele dette med andre.

ignatius.jpg
Få människor anar
Vad Gud kunde göra av dem,
om de utan förbehåll
ville överlämna sig åt nådens ledning.Om de tog avstånd från sig själva ochhelt överlämnade sig
åt den gudomliga Mästaren,
så att han kunde forma deras själar
mellan sina händer.
— En bønn som ofte tilskrives Iganatius fra et brev til Franciskus av Borja

VirveTynnemark, som har både utdannelse i åndelig veiledning og erfaring som medvandrer på Ignatius’ åndelige øvelser.

Søster Christina Henning SND som er en Sister of Notre Dame og har nylig vendt tilbake til Sverige etter mange år i Tyskland og USA. Der har hun fått sin utdannelse og samlet erfaring innen både sjelesørg og åndelig veiledning.

Earlier Event: October 10
Sårbarhet som styrke (venteliste)
Later Event: October 20
Kontemplativ retreat – trinn 3