Back to All Events

ROLLER OG PSYKODRAMA med Margit Husevåg


Jesus+og+dissiplene.jpg

Rollene i fortellingen blir levende og møter ditt eget liv

Kurs i retreatramme med Margit Husevåg

På denne retreaten inviterer vi deg til indre vandring med Gud

             - i stillhet for deg selv

             - i tidebønner i fellesskap

             - inn i Bibelens og dine egne fortellinger i en trygg gruppe

I gruppesamlingene tar vi utgangspunkt i en bibelfortelling for sammen å utforske den på en enkel scene. Der får din og andres fantasi og tanker om rollene i fortellingen sine fysiske uttrykk og blir levende.

Forbindelsen til ditt eget liv vil skape bro fra bibelfortellingen over til psykodrama og sider ved din egen livsfortelling som du får mulighet til å gå inn i og se nærmere på.

Psykodrama er en psykoterapeutisk metode utviklet av psykiateren Jacob Levi Moreno fra starten av 1900-tallet. Man tar utgangspunkt i menneskets potensial til kreativitet og spontanitet som en ressurs. Gruppen blir ledet i øvelser som åpner opp for denne ressursen og øvelser som ivaretar grenser for eksponering. Den naturlige og helende leken kan finne sted innenfor en trygg ramme.

Du får anledning til å sette roller og relasjoner fra ditt liv i scene. I dette ytre rom kan du utforske og bevege deg på dine egne premisser og i ditt tempo. Som i et speil på dine indre rom.  Slik kan du kanskje finne frem til nye måter å forholde deg til det som før har vært tyngende eller hemmende. Kanskje vil du oppleve en økt frihet til å velge det som virkelig betyr noe for deg.

Du trenger ingen forkunnskaper eller talenter for å være med på dette. Du er velkommen akkurat slik du er. Vi tar utgangspunkt i ’her og nå’. Du vil bli ledet skritt for skritt av en erfaren terapeut på dette feltet.  Gruppen støtter og respekterer gjensidig hverandres virkelighetsopplevelse. Både i gjenkjennelse og i toleranse for forskjeller.  

margit_husavaag.png

Margit Husevåg  leder psykodramasesjonene i retreaten.   Hun har lang erfaring med psykodrama og er utdannet   som psykodramaterapeut fra Moreno Instituttet. Hun har arbeidet med gudsbilder i psykodramagrupper i over ti år. Margit har fordypning i religionspsykologi samt egen meditasjons- og retreaterfaring gjennom mange år. Hun arbeider til daglig som prest på Sanderud sykehus.

 

PROGRAM     

 Torsdag 25. januar

 Fra 19.00        Kveldsmat i spisesalen

20.00                Velkomst og introduksjon

                          Kveldsbønn

Fredag og Lørdag

 08:00   - 09:30 Frokost med musikk     

08.30                Morgenbønn

10.00    Psykodrama

11.30    Kaffe / te

12.45    Middagsbønn

    Tid for refleksjon/tur

    Introduksjon i Jesusmeditasjon 1. dag

13.00    Middag (stille måltid med musikk)

16.00    Kaffe / te

16.30     Psykodrama

 19.00    Kveldsmat stille med musikk

20.00    Samtale/lyttegruppe

21.00    Kveldsbønn

 Søndag 28. januar

 09.00    Frokost

10.30    Nattverdgudstjeneste i Lia Kirke

    Kirkekaffe

11.45    Avslutningssamvær

12.45    Lunsj

    Avreise   

 Med forbehold om endringer

Priser

For opphold med helpensjon (3 dager):

kr 2700,- / 2200,- (Nylia, rom med bad)

kr 2300,-/ 2000,- (Rom på Herrens låve - rom med bad på gangen, hytter med bad)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

I tillegg kommer kursavgift kr 1000,-