Back to All Events

Kristen mindfulness – fordypning


DSC_0404.JPG


Hva er mindfulness?

Hva sier Bibelen om grunnprinsipper i mindfulness
som vi kjenner det fra helsesektoren og buddhisme?

Kroppen som en verdifull ressurs i livet med Gud

Perspektiver på kristen bønn

Gud erfares i kroppen. Gud erfares i stillheten.

På denne fordypningsretreaten inviteres du til å omfavne deg selv som et helt menneske og å la alt ved deg bli omfavnet av Gud.

Undervisningen og øvelsene som blir presentert, vil gi deg dypere forståelse av psykosomatikk (samspillet mellom psykologiske forhold og biologiske funksjoner)

av hvordan stress og anspenthet påvirker din Gudsrelasjon og hvordan kognitive funksjoner kan styrkes for å løse opp i negative mønstre.

Øvelsene er i stor grad myntet på å regulere det ikke-viljestyrte (autonome) nervesystemet så vi bedre kan falle til ro, oppnå klarhet og erfare dyp samhørighet med Gud.

Øyvind Borgsø har i mange år samarbeidet med fysioterapeuter, psykologer og teologer for å utforske sammenhenger mellom kropp, sjel og ånd, og sammen med Marit Slagsvold vil han gi konkrete eksempler på dette.

Det vil bli en veksling mellom undervisning, guidede meditasjoner, stillhet, felles bønn, refleksjon, avspenning, langsomme bevegelser og egentid.

Stillheten kan være en verdifull venn, og den kan gi rom for at Gud kan vise oss hvem vi er, på godt og vondt. Derfor vil undervisningen også belyse utfordrende psykologiske emner som skam, frykt, svik og å bli forlatt. Dette settes i forbindelse med fysiologiske forhold og relasjonen til Gud.

De kroppslige øvelsene er rolige bevegelser, og passer for alle. Det er ikke bestemte teknikker som skal utøves perfekt, og du behøver ikke prestere noe. Du er velkommen til å være mild med deg selv, og oppmerksom overfor dine egne begrensninger, som en øvelse i å være hjemme hos deg selv, og å være tro mot deg selv der du er nå. Det er fint å være hjemme hos deg selv når Gud er hos deg.

I løpet av retreaten vil du forhåpentlig gjøre deg noen erfaringer ifht. hva som hindrer deg, og hva som hjelper deg i å ha et godt forhold til Gud og deg selv, og hvordan du kan være tro mot deg selv i møte med andre. F.eks. å si nei når det er riktig å si nei, og si ja når det er riktig å si ja.

Vi vil gjennomgå enkle redskaper til bruk i en travel hverdag.

Du vil få bedre utbytte av disse dagene med fordypning hvis du har vært tilstede på retreaten de foregående dagene, og gjennom undervisningen og øvelsene der blitt klargjort til fordypningen.

Du kan også fint delta på bare fordypningen, og vi forutsetter at du har erfaring med mindfulness.

Alle vil få mulighet til en kort samtale i løpet av retreaten. Det er stillhet på huset under hele retreaten, så gjestene kan ikke snakke sammen her – bortsett fra ved den daglige ettermiddagskaffen og ved ankomst- og avslutningsmåltidet.

Du kan få en smak av Øyvinds guidede meditasjoner ved å laste ned gratis-appen «Kristen meditasjon» (Google Play og Apple Store).

Når en sjel begynner å kjenne seg selv bedre, vil den også kjenne Gud bedre. 
I Guds milde speil, ser hun sin egen verdighet: at hun uten selv å ha gjort noe for det, likevel er Guds bilde.

Katarina av Sienna (1347-1380)

Retreatledere

Øyvind Borgsø

Øyvind Borgsø

Øyvind Borgsø har arbeidet som retreatleder og åndelig veileder i over 10 år, og har bred internasjonal erfaring. Han har hatt en bemerkelsesverdig reise gjennom livet og er en av få i Skandinavia som er i stand til å integrere moderne psykosomatisk vitenskap i kristen meditasjon og å formidle dette på en autentisk og lettfattelig måte. Øyvind har publisert to bøker, en DVD, 4 meditasjons-cd’er og en meditasjons-app. Han har tatt et friår i 2019 for å bruke mer tid til samvær med Gud, og å reise rundt i verden for å studere sammenhenger mellom kropp, sjel og ånd. Denne fordypnings-retreaten vil bære preg av de innsikter han har oppnådd på sin reise.

Marit Slagsvold

Marit Slagsvold

Marit Slagsvold er utdannet sosiolog og gestaltterapeut, og har videreutdanning innen gestaltveiledning og ignatiansk åndelig veiledning. Hun er opptatt av hvordan vi blir til i møter; med Gud, hverandre, stillheten, naturen og oss selv. Og hun har, etter 30 års ekteskap og livet med barn og barnebarn, god erfaring med hvordan vi kan ta vare på oss selv og hverandre i nære relasjoner og kjærlighetsforhold. Marit har skrevet tre bøker: om vennskap, sorg og relasjoner, hun arbeider som terapeut og veileder, studerer teologi og skriver.

Program

Ankomst vil være torsdag kveld,

TORSDAG
Ankomst fra kl. 16.00     Kaffe og te i peisestua
kl. 19.00 Varmt kveldsmåltid
kl. 20.00  Informasjon om Lia Gård og innføring i tema
Ca. kl 21.00 Kveldsbønn i Lia Kirke

FREDAG
kl. 08.00– 9.30 Frokost i stillhet med musikk
kl. 08.30 Morgenbønn i Lia Kirke
kl. 10.00 Temasamling ved  ØyvindBorgsø
kl. 11.00 Stille kaffe / te i peisestua
Tid for stillhet og refleksjon
Kl. 12.45 Middagsbønn i Lia Kirke
Kl. 13.00 Middag i stillhet med musikk
Mulighet for rekreasjon, tur, meditasjon
Kl. 16.00 Kaffe / te i peisestua
Kl. 17.00 Temasamling
Tid for rekreasjon, bønn ogmeditasjon
Kl. 18:45 Kveldsmat i stillhet med musikk
Kl. 20.00 Lyttegruppe
Kl. 21.00 Kveldsbønn i Lia Kirke

LØRDAG
kl. 08.00– 9.30 Frokost i stillhet med musikk
kl. 08.30 Morgenbønn i Lia Kirke
kl. 10.00 Temasamling ved  Øyvind Borgsø 
kl. 11.00 Stille kaffe / te i peisestua
Tid for stillhet og refleksjon
Kl. 12.45 Middagsbønn i Lia Kirke
Kl. 13.00 Middag i stillhet med musikk
Mulighet for rekreasjon, tur, meditasjon
Kl. 16.00 Kaffe / te i peisestua
Kl. 16.45 Temasamling i undervisningsrommet
Tid for rekreasjon, bønn ogmeditasjon
Kl. 18:45 Kveldsmat i stillhet med musikk
Kl. 20.00 Lyttegruppe
Kl. 21.00 Kveldsbønn i Lia Kirke

SØNDAG
Kl. 08.00– 9.00 Frokost i stillhet med musikk
Kl. 09.00 Nattverdgudstjeneste i Lia Kirke
Stille kirkekaffe i peisestua
kl. 11.30 Avslutningssamling i undervisningsrommet
Kl. 12.45 Middag
Avreise.

Priser

For opphold med helpensjon (3 dager):

kr 2700,- / 2200,- (Nylia, rom med bad)

kr 2300,-/ 2000,- (Hytter med bad, rom med bad på gangen)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

I tillegg kommer kursavgift kr 1000,-

Begge retreatene: Troen fra hodet, inn i kroppen og ut i livet

Totaltpris med helpensjon, inkl. kursavgift:

For opphold med helpensjon (3 dager):

kr 6500,- / 5900,- (Nylia, rom med bad)

kr 5700,-/ 5250,- (Hytter, rom med bad)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

Er det noen spesielle forhold vi bør kjenne til, som for eksempel allergier, dietter eller handikap, ber vi om å få beskjed om dette på forhånd.

Med forbehold om pris- og programendringer.

Later Event: November 4
Retreatmed tilbud om rosenterapi