Back to All Events

Temaretreat i samarbeid med OASE


1lia_endlichbilder-112.jpg

Hvordan vandre på velsignelsens veg

med Jesus og hverandre

Vandre på velsignelsens vei

Vi kommer sammen på Oase-retreat for å stoppe opp, for å drikke og for å skape rom for at Ånden skal fylle den enkelte av oss med ny nåde, ny hvile og ny kraft.

I en god og velprøvd dagsrytme får vi god tid til å være sammen med Herren og hverandre.  Oase og Lia Gård har arrangert retreat i fellesskap fem år på rad i pinsen.  

Nå har vi valgt en helg i høst for at flere kan være med av de som ofte er opptatt i sine menigheter i pinsen.

Vi inviteres til en vandring på velsignelsens vei. Hva vil det si?

Kanskje det er mer å oppdage i hva det vil si å velsigne andre i Jesu navn?¨

Kanskje kan vi legge fra oss eget strev og høyt tempo, og få lov til å vandre mer? 

Inspirasjonen fra to bøker av Roy Godwin: “Strømmer av nåde” og “Velsignelsens vei”, og hans mange besøk til Norge, har vært med å skape en ny bønnebevegelse i landet vårt.  

En av fruktene er et nystartet “Bønnehus” i Søndre Skøyen kapell i Oslo der folk fra ulike kirkesamfunn og menigheter hver mandag samles til bønn og  lovsang med åpent kapell fra kl.09-21 og med tidebønner kl.10, kl.13 og kl.19. På tvers av menigheter og meninger.

Et sentralt ord er fra Efeserne 1,3: “Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.”

Det er ikke lite han ønsker å velsigne oss med!  Disse dagene vil vi søke Gud og øve oss på å forløse  noe av “all Åndens velsignelse i himmelen” her på jorden, inn i våre liv og vår hverdag.

Daglig leder i Oase, Eivind Arnevåg, er leder for dette “Bønnehuset” og han vil dele og undervise ut i fra hva som har skjedd, og ut I fra Guds ord.

Hva kan skje når vi virkelig oppdager kraften i det å være et folk som velsingner?

1.Peter 3,9 sier: ”Nei velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.”

Med Eivind Arnevåg, Trond Arne Hauge og Ingar Bø. 

www.oase.no

Litt om OASE

Visjon

“Bli fylt av Ånden”.

Formål

Oase er en alminnelig stiftelse som har til formål å arbeide for åndelig fornyelse, utrustning og misjon. Oase er en økumenisk bevegelse med en evangelisk luthersk forankring og et særlig kall inn mot Den norske kirke. Stiftelsen har ikke erverv til formål.

Priser

For opphold med helpensjon (3 dager):

kr 2700,- / 2200,- (Nylia, rom med bad)

kr 2300,-/ 2000,- (Hytter med bad, rom med bad på gangen)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

I tillegg kommer kursavgift på kr 1000,-

Med forbehold om pris- og programendringer.