Back to All Events

Retreat for prester og kirkelige ansatte i Nidaros bispedømme


part2_lia_endlichbilder(45von116).jpg

Til prester, kateketer og diakoner i Nidaros bispedømme,

«Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt» inviterte Jesus disiplene. (Mark 6, 31)

Slik inviterer vi nå deg til retreat på Lia Gård. Til dager med stillhet, ny kunnskap og inspirasjon, side om side med kolleger fra bispedømmet.  Les gjerne mer om retreatene våre.

Denne retreaten er et samarbeid mellom Nidaros bispedømme og Lia Gård retreatsenter, og et ledd i bispedømmets personalomsorg.

Program

Retreaten starter med middag kl. 15:00 på mandag og avsluttes etter middag kl 12:30 på torsdag.

Ellers blir dagsrytmen som følger:

08.30  Morgenbønn i Lia Kirke
            Frokost i stillhet med musikk
10:30  Jesusmeditasjon (første dag med innledning)
11:00  Kaffe/te i peisestua
12:45  Middagsbønn i Lia Kirke
13:00  Middag i stillhet med musikk
           Jesusmeditasjon/tur/ hvile
16:00  Kaffe/te i peisestua
           Åndelig lesning
           Mulighet for personlig samtale
18.00  Nattvergudstjeneste i Lia Kirke
18:45  Kveldsmat  i stillhet med musikk
20.00  Samling i peisestua med lyttegruppe
21.00  Aftenbønn i kirkenSkriv egen tekst her

Økonomi

Prester kan søke bispedømmerådet om å få utgiftene dekket. I de prostier der det er sykehusprester, diakoner og kateketer, ser vi gjerne at disse også får muligheten til å delta, men de må ta kontakt med sine arbeidsgivere.

Totalpris per person er kr 2.600,- kr.

Hver av retreatdeltakerne vil bo i enkeltrom (så fremt man ikke ønsker å bo sammen) med håndklær, såpe og sengetøy. Er det noen spesielle forhold vi bør kjenne til, som for eksempel allergier, dietter eller handikap, ber vi om å få beskjed om dette på forhånd.


Med forbehold om pris- og programendringer.