Back to All Events

Retreat for prester og andre ansatte i Hamar bispedømme


lia_final(1von1)-43.jpg

Til prester, kateketer og diakoner i Hamar bispedømme,

«Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt» inviterte Jesus disiplene. (Mark 6, 31)

Slik inviterer vi nå deg til retreat på Lia Gård. Til dager med stillhet, ny kunnskap og inspirasjon, side om side med kolleger fra bispedømmet.  Les gjerne mer om retreatene våre.

Retreaten starter med middag kl. 19.00 på søndag og avsluttes etter frokost på onsdag.

 Lia Gård er Norges største retreatsted og har drevet retreatarbeid siden 1979. Denne retreaten er et samarbeid mellom Hamar bispedømme og Lia Gård. Retreaten ledes av prest Jens Dale og Sigmund Bø, Lia Gård retreat senter.

 Prisen for retreaten er kr 2500.

For prestenes vedkommende blir utgiftene dekket av bispedømmet, med en egenandel på kr 1000-. I de prostier der det er sykehusprester, diakoner og kateketer, ser vi gjerne at disse også får muligheten til å delta, men de må ta kontakt med sine arbeidsgivere.

 For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

Pilegrimsprest Lars Erlend Kielland tlf.99379921eller Lia Gård, tlf. 62 46 65 00

DAGSRYTME

                        Kaffe/te for de som ønsker, fra automat

08.30           Morgenbønn i Lia Kirke

Frokost  (stille med musikk)                         

10:30            Jesusmeditasjon (første dag med innledning)

11:00              Kaffe/te i peisestua

12:45               Middagsbønn i Lia Kirke                   

13:00              Middag (stille med musikk)

                        Fortsatt Jesusmeditasjon/tur/ hvile

16:00              Kaffe/te i peisestua

                       Åndelig lesning

                        Mulighet for personlig samtale

18.00               Nattvergudstjeneste i Lia Kirke

18:45               Kveldsmat (stille med musikk)

20.00               Samling i peisestua med lyttegruppe

21.00               Stille andakt i Lia Kirke


Med forbehold om pris- og programendringer.