Back to All Events

Retreatmed tilbud om rosenterapi


«Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt» inviterte Jesus disiplene. (Mark 6, 31) Slik inviterer vi nå deg til retreat på Lia Gård. Til dager med stillhet og Rosen-massasje.  Les gjerne mer om retreatene våre.

Rosenmetoden ble grunnlagt av Marion Rosen som arbeidet med bl.a. psykosomatiske plager – det vil si psykiske traumer/problemer som setter seg som fysiske smerter i kroppen. Metoden pleier å føre til bl.a. muskelavspenning og dypere bevissthet om kropp og følelser, og er nyttig for alle som ønsker hjelp til avspenning – også om de ikke har sterke plager.

Lyttende hender

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring.

Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Med hender og tilstedeværelse observerer og lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og respons og endring i klientens kropp følges med oppmerksomhet. En eventuell samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen.(Kilde: Rosenterapeuters forening.)

De tilbakeholdte følelsene er ofte knyttet til erfaringer/opplevelser som kan være glemt og fortrengt, slik at ikke bare følelser vekkes til liv, men også hendelsen/opplevelsen som skapte følelsene. Det behøver ikke være slik, men det er ofte slik. Andre ganger er det «bare» følelsene som vekkes til liv når musklaturen avspennes. Kroppen husker det vi vil glemme, og når det glemte, som ofte er vondt og smertefullt, vekkes til liv og kommer fram i lyset «sprekker» det og kan bearbeides, og kropp og sinn kjennes friere og smidigere. Vi kjenner oss helere og kanskje(?) mer ekte den vi er fra Skaperens hånd.

Marion Rosen

Marion Rosen er rosenmetodens grunnlegger.  Hun ble født i Tyskland i 1914 og bodde der fram til hun flyktet via Sverige til USA under andre verdenskrig. Marion Rosen var engasjert og virksom i sitt arbeid med rosenmetoden helt fram til sin død i januar 2012.

I 1930-årene studerte hun massasje, avspennings- og pusteteknikker, senere utdannet hun seg til fysioterapeut. Hun samarbeidet med psykoterapeuter.

Marion Rosen sa:

«Hvis du finner årsaken til at du er redd eller trist, behøver du ikke fortsette å være det. Du trenger ikke overleve situasjonen lenger. Livet ditt er her og nå. Hva dine foreldre gjorde, lærere så, osv, spiller ingen rolle i dag. Fortrengte opplevelser kan ha vært skremmende da de skjedde, men du kom deg gjennom det. Når du virkelig slipper følelsene til slik de var da det vonde skjedde, blir det bedre etterpå; Kroppen slapper av og pusten slippes til. Det som ofte gjør mennesker trette er at vi går rundt og undertrykker følelser, eller holder dem tilbake, og tar oss sammen for å holde ut.»

Rosenmetoden utviklet seg over mange år med fysioterapeutisk praksis. Marion Rosen med observerte stadig at de klientene som snakket om sine liv mens de fikk behandling, raskere ble kvitt plagene sine for godt – de kom ikke tilbake med de samme problemene. Hun ble svært oppmerksom på sammenhengen mellom fysisk holdning og den følelsesmessige tilstanden til personene, og noterte seg etterhvert at kroppen er en levende metafor for et menneskes indre emosjonelle og mentale tilstand. (Kilde: bl.a. Maria Kvilhaug)

Retreat

Retreat og Rosenmetoden handler begge deler om å bli berørt og la seg berøre. Kombinasjonen av retreat og Rosenmetoden kan kanskje åpne nye erfaringer og veier for deg, som vi håper og tror kan bli deg til glede.

Våre retreater har en fast dagsrytme med tider for stillhet, gudstjenester, bønn og Jesusmeditasjon. Det er lite tradisjonell forkynnelse og undervisning, men Guds ord blir flittig brukt. Herren virker gjennom Ordet og nattverden, i stillheten og fellesskapet. Bevisstgjøringen av Jesu nærvær står sentralt. Herren er oppstått! Han fyller alt! Han er midt iblant oss.

På retreat skal du få lov til å konsentrere deg om Jesus og deg selv – og om DITT forhold til HAM. Disse dagene er det ditt liv det gjelder, ikke de andres.

Det er også mulighet for å delta som vanlig retreatdeltaker uten å motta rosenterapi.

Kate Mathiesen

Rosenterapeut Kate Mathiesen er med og leder retreaten. Hun er utdannet ved Diakonhjemmets sykepleiehøgskole og godkjent sykepleier fra 1982 med senere spesialisering som helsesøster og med yrkespedagogisk seminar.

Hun er godkjent Rosenterapeut fra juni 1998 og er opptatt av å gi behandling etter Rosenmetoden, med faglig forankring. Det betyr at hun ønsker å praktisere også i lys av anerkjent (fysisk og psykisk) helsefaglig kunnskap. Kate har alltid lagt vekt på et menneskesyn som er opptatt av å se mennesket som et fysisk, psykisk, åndelig og sosialt vesen, og sier at det er oftest i samspillet mellom tilnærminger fra alle disse fire dimensjonene at en effektiv omsorg og mobilisering av livskrefter kan skje.

Se Kate Mathiesens hjemmeside for mer informasjon: www.katetouch.com

Priser

For opphold med helpensjon:

kr 3900,- (Nylia, rom med bad)

kr 3400,- (På Låven, bad på gangen og hytter, rom med bad)

(Når du deltar på retreaten uten å få en behandling vil retreaten koste mindre.)

Hver av retreatdeltakerne vil bo i enkeltrom (så fremt man ikke ønsker å bo sammen)  og får håndklær, såpe og sengetøy. Er det noen spesielle forhold vi bør kjenne til, som for eksempel allergier, dietter eller handikap, ber vi om å få beskjed om dette på forhånd.

Med forbehold om pris- og programendringer.

Earlier Event: October 29
Kristen mindfulness – fordypning
Later Event: November 5
Eventyrets evangelium