Back to All Events

Nattens drømmer - våre skjulte ressurser


«Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt» inviterte Jesus disiplene. (Mark 6, 31)

Slik inviterer vi nå deg til retreat på Lia Gård. Til dager med stillhet, ny kunnskap og inspirasjon.  Les gjerne mer om retreatene våre.

Om drømmearbeidet i grupper

Drømmearbeidet i grupper har vist seg å være en uvurderlig kilde når det gjelder å lære å kjenne seg selv. I drømmen bearbeides de erfaringene vi møter i livet. Det vi kaller for drøm er det innholdet vi husker og kan gjenfortelle. Språket i drømmene handler om hvordan vi føler oss i relasjonen til oss selv og andre.

Montague Ullman, psykoanalytiker og psykiater har sagt: «Vi har det aldri helt bra, hvis vi ikke lever i overensstemmelse med de sanne følesene vi har på innsiden.» All psykisk legevitenskap handler om å hjelpe mennesker til å finne seg selv. Det er bare hvis vi finner våre virkelige ressurser og svakheter, at vi kjenner oss levende, får ro, og framfor alt kan få levende kontakt med andre mennesker.

Drømmearbeide i grupper utgjør en uvurderlig kilde i vår streben etter psykososial tilfredshet. Det hjelper oss å se veier til helbredelse og fornyelse,  gir oss en dypere respekt for hverandre, inspirerer oss i oppdagelsen av den store kilden som ligger i å få del i andres virkelige erfaringer, motvirker å skade hverandre, og hjelper oss å bli kvitt hemmende rollesystemer. Gjennom å dele hva en drøm vekker av følelser og hva vi assosierer, skapes en meningsfull samtale som hjelper drømmeren å få mer innsikt i hva drømmen vil formidle. Når vi ærlig deler følelsene og assosiasjonene våre ut fra våre egne livserfaringer med drømmen som manus, kan det føre til en sosial helbredelse.

I den åndelige veiledningen har man i den senere tid lagt merke til og blitt interessert i å lytte til drømmens språk, og har erfart at drømmer er en uvurderlig hjelp når det gjelder å finne språk i veiledningen, som kan hjelpe både veileder og den som søker veiledning. Vi tilbyr nå et kurs der vi retter oss inn mot de som ønsker å lære mer om drømmer og drømmegrupper.

Psykiateren M. Ullmans forståelse av drømmer er utgangspunktet for arbeidet på våre drømmeseminar. Han skriver i innledningen til boka «Bruk dine drømmer»:

«Jeg tar sterk avstand fra den oppfatning at noen kan bli ekspert på et annet menneskes drømmer. Vi kan bare bli eksperter på våre egne drømmer.»

«Menneskelivet er mangesidig og innviklet, og det er dette som gjør oss alle til særpregede enkeltmennesker – slik det er nedlagt i oss at vi skal bli. Drømmene kan hjelpe oss til å hanskes med dette mangesidige og innviklede livet.»

Kurset egner seg godt for alle som arbeider med mennesker, bl.a. ansatte i kirke og helsevesen, men er åpent for alle som ønsker å lære seg selv bedre å kjenne.

Program

Torsdag

19.00  Kveldsmat i spisesalen
20.00  Velkomst og informasjon 
             Kveldsbønn

Fredag og lørdag

08:00 - 09:30 Frokost, stille med musikk
08.30  Morgenbønn
10.00  Møte I
11.00  Kaffe / te
11:45  Møte II
12:45  Middagsbønn
13.00 - 14:00 Middag, stille med musikk
            Tur/refleksjon
16.00  Kaffe / te
16.30  Møte III
17:30  Møte IV
18:45  Kveldsmat (fredag) / fellesskapskveld (lørdag)
20.00  Samtale om dagens tema eller musikk i kirken (fredag)
21:00  Kveldsbønn 

Søndag

08:30  Nattverdgudstjeneste i Lia kirke
            Frokost, stille med musikk
11.30  Avslutningssamvær
12.30  Lunsj
            Avreise

Priser

For opphold med helpensjon (3 dager):

kr 2700,- / 2200,- (Nylia, rom med bad)

kr 2300,-/ 2000,- (Hytter med bad, rom med bad på gangen)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

I tillegg kommer kursavgift kr 1000,-


Hver av retreatdeltakerne vil bo i enkeltrom (så fremt man ikke ønsker å bo sammen). På rommene er det håndklær, såpe og oppredd seng. Er det noen spesielle forhold vi bør kjenne til, som for eksempel allergier, dietter eller handikap, ber vi om å få beskjed om dette på forhånd.

Med forbehold om pris- og programendringer.Her kjemmer informasjon av arrangement…
Den må dupliseres og redigeres med hver ny arrangement….

Earlier Event: March 6
Taizé-helg for ungdom og unge voksne
Later Event: March 12
To rette og en vrang