Back to All Events

Kreativ uke


DSC_0123.JPG

Det skapte – og skapende – mennesket

Gud har skapt oss i sitt bilde og har også gitt seg selv til oss som bilde i Jesus Kristus. Dette er utgangspuntet for all kristen kunst og all menneskelig skaperkraft. En liten uke på Lia Gård lar vi oss selv være lekende og utforskende i det skaperunivers vi alle er en del av. Ulike gaver og talenter får slippe til med gode læremestere og medvandrere i kreativiteten.

Naturen rundt Lia innbyr til refleksjon og ettertanke, og både ytre og indre rom kan gi inspirasjon til det som kan bli til.

Kreative verksteder

Hver deltaker velger ett verksted, hvor hun/han deltar hele uken. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, veiledningen vil bli lagt opp etter den enkeltes nivå.

Bidragsytere

Diktverksted ved Oskar Stein Bjørlykke

La dine indre og ytre vandringer inspirere deg og skriv dikt, sanger, salmer og andre tekster under veiledning av forfatter, lyriker, lærer og teolog Oskar Stein Bjørlykke. Han har bl.a. erfaring som veileder ved salmedikterseminar i regi av Liturgisk senter og har utgitt flere diktsamlinger, noveller, romaner, bønnebøker, andaktssamlinger og barnebøker.


Malerverksted ved Jan Petter Bratsberg

Utfold din tegne- og malerglede under Jan Petter Bratsbergs veiledning. Han er en av våre fremste natur og dyrelivsmalere. Han har gitt ut Tett på naturen og Kunstnernatur på Lunde forlag.

Dagsrytme

Dagene har en fast rytme med tidebønner, måltider, undervisning og egentid. Det gis anledning til personlig samtale.

Morgenkaffe/te finner du i hallen

08.00  Vekking
08.30  Morgenbønn i Lia Kirke
           Frokost
10.00  Kreative verksted
            Kaffe/te
12.45  Middagsbønn i Lia Kirke
13.00  Lunsj i Herrens Låve
16.00  Kaffe/te
            Kreative verksted
19.00  Middag på Nylia
            Fellesskapskveld
21.30 Kveldsbønn i Lia Kirke

Ankomstdag:
Fra kl 16.00  Ankomst
      kl 19.00  Varm mat
20.30  Introduksjon til kreativ uke
21.30  Kveldsbønn i Lia Kirke

Avreisedag:
08.30  Morgenbønn i Lia Kirke
            Frokost
            Avreise

Priser (mer info om priser kommer senere)

For opphold med helpensjon:

kr ,- / ,- (Nylia, rom med bad)

kr ,- / ,- (Øvrige boenheter, rom m. bad på gangen)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

I tillegg kommer kursavgift .


Med forbehold om pris- og programendringer.