Back to All Events

Kontemplativ retreat trinn 2


1lia_endlichbilder-20.jpg

«Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt» inviterte Jesus disiplene. (Mark 6, 31) Slik inviterer vi nå deg til retreat på Lia Gård. Til dager med stillhet og inspirasjon, ledet av to erfarne metodistprester.  Les gjerne mer om retreatene våre.

Kontemplasjon

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innfor Gud bakenfor egne ord, tanker og forestillinger.

Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt.

Kontemplasjon gir en erfaring av å henge sammen med alt, både Gud, skaperverk og medmennesker. Vi bruker bønneredskapet "Centering Prayer" inn i kontemplasjonen.

Dette er en 5-døgns heltaus retreat. Den passer for dem som har tidligere deltatt på kontemplativ retreat trinn 1.

Kontemplativ retreat trinn 2 er en videreføring inn i kontemplativ bønn gjennom redskapet "Centering Prayer". Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord, altså i en større del av helheten i oss enn bare innenfor våre egne forutinntatte forestillinger og begreper. I denne bønneform ligger mye legedom og kilde til ny innsikt.

Etter trinn 2 kan man delta i trinn 3.

Program

Ankomst vil være søndag ettermiddag, avreise er fredag formiddag.

08.00 - 09.30: Frokost

08.00 – 08.15: Sentrerende bønn i fellesskap (frivillig)

09.30: Undervisning, som avsluttes med sentrerende bønn

11.00: Kaffe / te med kjeks og frukt

13.00: Middag

16.00: Kaffe / te

18.00: Nattverdgudstjeneste

18.45: Kveldsmat

20.00: Sentrerende bønn i to bolker. Meditativ vandring mellom bolkene

Mandag gis det en innføring på ettermiddagstid i labyrintvandring ved stavkirken med påfølgende meditativ vandring. Hver dag, bortsett fra mandag, tilbys personlige veiledningssamtaler på 30 min for hver deltaker.

Hver av retreatdeltakerne vil bo i enkeltrom med håndklær, såpe og sengetøy. Er det noen spesielle forhold vi bør kjenne til, som for eksempel allergier, dietter eller handikap, ber vi om å få beskjed om dette på forhånd.

Ledere: Hilde Sanden-Bjønness og Ola Westad. Begge er prester i Metodistkirken, i henholdsvis Horten og Oslo.

Innbakt i retreaten blir det også en innføring i labyrintvandring som et supplerende bønneredskap. Labyrintens vei leder inn mot sentrum, slik den sentrerende bønnen gjør det.

Priser

For opphold med helpensjon:

kr 5000,- (Nylia, rom med bad)

Påmelding og mer informasjon

For påmelding og info, kontakt: ola@oslocentral.no


Med forbehold om pris- og programendringer.