Back to All Events

Familieretreat 3


Familieretreat med lys.jpg

Familieretreatene på Lia Gård er et retreattilbud for både voksne og barn. Her inviteres alle generasjoner til hvile og ro i fellesskap med Jesus Kristus og hverandre.

«Passe doser med stillhet»

På familieretreatene legger vi selvsagt ikke opp til like mye stillhet som på en retreat for bare voksne, men likevel får også barna møte stillheten på en spesiell måte. Vi prøver å ha det stille både i kirka og i gangene rundt kirka. De store barna er med på stille måltid om kvelden, mens mindre barn spiser kveldsmat i gruppa. Vår erfaring er at barn opplever det fint å være i stillheten sammen med andre. Retreat er godt og meningsfylt også for barna når de blir møtt på sine egne premisser.

Familieretreatene rommer både tradisjonelle retreatelementer som tidebønner og bibelmeditasjon, men har i tillegg mye barne- og familieprogram. Små og store samles til felles morgengudstjeneste og aftensang. Dette er korte tidebønner som er tilrettelagt for barn. Hver dag har barn og voksne noe fritid sammen, og i tillegg arrangerer vi små familiesamlinger. Vanligvis blir det også en felles pannekakehyttetur i løpet av retreaten.

Alle som trives sammen med barn kan komme på familieretreat, med eller uten egne eller andres barn.

Grupper

Mens de voksne har tid til stillhet, bibelmeditasjon og bønn, er barna i grupper. Barna blir delt inn i små grupper etter alder og får sin egen gruppeleder. I gruppetiden får barna et møte med den samme bibelteksten som de voksne bruker i bibelmeditasjonen.

Ellers jobber gruppene som regel med ulike formingsaktiviteter, de leker og spiller både inne og ute, besøker dyrene og går på små turer i området rundt Lia. Av og til møtes også flere av barnegruppene til felles aktivitet. Innholdet og aktivitetene i gruppene blir tilrettelagt etter barnas alder. De aller minste barna får barnepass.

En av sommerretreatene er spesielt tilrettelagt for tenåringer, men det er også små tenåringsgrupper på vanlige familieretreater. Tenåringene har en ekstra gruppesamling på kvelden. For de barna som ikke er på kveldsgruppe, gir vi tilbud om barnevakt inntil programmet for de voksne er slutt.

Familietid

Vi oppfordrer alltid deltakerne på våre retreater til minst mulig bli-kjent-prat – her skal du få komme som du er og konsentrere deg om deg selv. Barna derimot knytter ofte sterke bånd til hverandre på familieretreat gjennom samvær i gruppene, og i fritiden ellers.

Dessuten har familien god til å være sammen. Når det ikke er noen oppvask som venter, en arbeidsbunke som skulle vært gjort, en telefon som piper – da klarer man å være tilstede. Vi oppfordrer alle, både voksne og barn, til å skru av alle skjermer under retreaten. Med flotte lekeareal inne og ute er det mer enn nok å finne på. Vi har også mange leker, spill og bøker.

Ankomst og avreise

3-DAGERS-RETREATENE (LANGHELGENE) starter med samling i Lia Kirke kl. 19.30 den første dagen. Ankomst og kaffe fra kl. 18.00. Retreaten avsluttes ca. kl. 13.15 den siste dagen. Start og avslutning er tilpasset togforbindelser fra/til Hamar/Oslo/Trondheim. Skyss ordnes etter forespørsel.

5-DAGERS-RETREATENE starter med samling i Lia Kirke kl. 18.30. den første dagen. Ankomst og kaffe fra kl. 16.00. Retreaten avsluttes ca. kl. 12.00 den siste dagen.

Dagsrytme på en vanlig familieretreatdag

07.30   Morgenkaffe i hallen
08.00   Vekking
08.30   Morgengudstjeneste i Lia Kirke (alle)
09.00   Frokost
            Fritid
11.30   Grupper for barna fram til klokken 14.00
11.30   Kaffe/te for de voksne i stua
            Jesusmeditasjon og bønn (voksne)
13.30   Bønn og forbønn m/nattverd i Lia Kirke (voksne)
14.00   Middag og  Fritid
17.00   Familiesamling med kaffe/te i stua
17.45   Grupper for barna fram til klokken 19.00
            Kveldsmat for de minste.
17.45   Stille andakt i Lia Kirke (voksne)
19.00   Aftensang i Lia Kirke (alle)
            Musikk i stua.
20.15   Kveldsmat (stille måltid med musikk)
21.00   Gruppe for tenåringene
21.15   Bibelsamtale i stua (voksne)
22.00   Aftenbønn i Lia Kirke (voksne)

Priser 5-dagers familieretreat

1 voksen kr 3400,-

Ektepar kr 6000,-

Barn under 6 år kr 1250,-

Barn 6 - 12 år kr 1550,-

Tenåringer kr 1900,-

I tillegg kommer kr 200,- per rom per natt, for de som bor på Nylia (rom med bad).

Med forbehold om endringer i priser og program.