GI EN GAVE TIL LIA GÅRD

De fleste retreatsentre er stiftelser, men siden Lia er en slektsgård er den i privat eie. Derfor driftes Lia litt annerledes enn f.eks. Tomasgården og Sandom. Samtidig er det verken mulig eller ønskelig med vanlig kommersiell “hotelldrift” på Lia Gård. Lia er, som andre retreatsentre, avhengig av økonomisk støtte fra våre venner.

Takk til alle våre venner som har og som fortsetter å bære frem Lia Gård med sine gaver.
 

 

GI en gave

Gi gave til Lia Gård ved å bruke dette kontonummeret: 1850.59.59015 og merk betalingen “gave”

BLI FAST GIVER

Som fast giver er du med å skape forutsigbarhet, slik at vi får bedre muligheter til å drive kontinuerlig arbeid. Fast givertjeneste er en støtte som kan legge grunnlag for en stabil økonomi og strategisk utvikling. AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig måte å gi din faste gave - enten det er månedlig eller hvert kvartal.

 
 

FLERE MÅTER Å GI PÅ:

  • Du kan også gi Lia Gård økonomisk støtte i form av rentefrie lån. Hvis du f.eks. har solgt en bolig og venter med å kjøpe noe nytt kan Lia låne overskuddet fra salget fram til du kjøper ny bolig.

  • Ønsker du å testamentere gaver til Lia Gård er vi svært takknemlige for det. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.

  • Vi tar selvsagt gjerne imot gaver tatt opp i kollekt / kirkeoffer.

 

 

 Hva går pengene til?

Vi har over 40 bygninger tilknyttet Lia. For å kunne dekke vanlige driftsutgifter, oppgradere og fornye gården trenger vi økonomisk støtte utenfra:

  • Herrens Låve stod ferdig i 1985. Siden da har mange familier, konfirmanter og enkeltgjester hatt stor glede av å kunne bo der. Årene har satt sine spor og det trengs kontinuerlig vedlikehold for å sikre at soverom, bad, ganger, lekerommet, kjøkkenet og peisestua holdes i god stand til glede våre våre gjester.

  • Nylia fra 2002 trenger stadig oppgradering av bad og rom, samt storkjøkkenet for å nevne noe. Andre ting som trengs er bytting av vinduer og utvendig vedlikehold.

  • Øvrelia er et av våre hjem til husfolket vårt. Her har de både private rom, fellesskapsrom, bad og kjøkken som jevnlig trenger oppgraderinger og møbler som må byttes. Det å sørge for at husfolket har ordentlige boforhold har høy prioritet for oss. Vi er så takknemlige for jobben de gjør og det er viktig at de trives og har det godt den tiden de er hos oss.

  • Hytter - vi har flere hytter på området som brukes til gjester på retreat eller enkeltgjester som besøker oss. Disse trenger jevnlig stell utvendig og innvendig.

  • Kirker og kapell - vi har to kirker og fem kapell på Lia Gård. Vi ønsker at disse skal fortsette å være gode steder for bønn og samlingsstund - med Jesus og hverandre i mange år fremover.

  • Gårdsbygg - det er flere uthus og garasjer til biler, traktorer og annet utstyr knyttet til driften vår.

  • Uteområder - utenom vanlig skogdrift, har vi hager og blomsterbed som krever stell og forpleining.

I tillegg til omfattende bygningsmasse, har vi en rekke andre utgifter knyttet til daglig drift i løpet av et år. Dette kan være alt fra lønn til vaskepersonale og vaktmester, lommepenger til husfolk og til vedlikehold av biler og traktorer.

Målet er at Lia Gård skal gå rundt økonomisk gjennom inntektene fra retreatvirksomheten. Men vi trenger hjelp til vedlikehold av stedet. Gaver går alltid tilbake til gården og vi setter pris på å ha fleksibilitet i forhold til de oppgavene og behovene som foreligger. Likevel har vi forståelse for at ulike Liavenner har et hjerte for ulike ting på Lia - det kan være hagen, kirker og kapell, husfolket og andre ting. Føl deg derfor fri til å øremerke dine gaver hvis du ønsker det.